دانلود رمان قلبم طاقت بیار pdf از بیتا منصوری لینک مستقیم برای اندروید و کامپیوتر و PDF

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان قلبم طاقت بیار pdf از بیتا منصوری لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان بیتا منصوری مـیباشـد

موضوع رمان عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان قلبم طاقت بیار

زندگی کردم با این سختی

سختی نگویم این غم است

غم از دست دادن روحم،جانم

این زندگی نیست رگبار غم است

داستانی زییا که داستان زندگی یک دختر درد کشیـده و فقـیر را به تصویر مـی‌کشـد

داستان دختری که بخاطر پانصد هزار تـومان فروختـه مـی‌شود

فروختـه مـی‌شود به یک مرد سن و سال دار

این مرد چهار پسر دارد و در این بین، دو نفر از پسرهای این آقا، عاشق دخترک قصه‌ی ما مـی‌شوند

یکی با خشم، عصبانیت و شکنجه دادن دخترک عشق خـود را نشان مـی‌دهد ولی پسر بعدی با عشق و محبت

کدام یک پیروز مـی‌شود کدام یک قوی تر است عشق پیروز مـی‌شـد یا قدرت

دخترک قصه کدام را انتخاب مـی‌کند

رمان پیشنهادی:دانلود رمان مای نیم ایز شیطونک بیتا منصوری

قسمت اول رمان قلبم طاقت بیار

ﺳﺖ اﺗﺎق ﻗﻬﻮه اي ﮐﺮم ﺑﻮد اول ﺗﻮ ﭼﺸﻢ ﯾﻪ ﻣﺒﻞ ﮐﺮم ﻗﻬﻮه اي ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﯿﻮﻣﺪ

ﺑﻌﺪ ﯾﻪ ﺗﺨﺖ ﻗﻬﻮه اي ﺳﻮﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﻣﺒﻞ ﺑﻮد و ﯾﻪ ﻣﯿﺰ ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺖ و آﺑﺎژور روش و

ﯾﻪ ﻗﺎب ﻋﮑﺲ ﮐﺎﻏﺬ دﯾﻮراي ﻫﺎي ﮐﺮم و ﻗﻬﻮه اي و ﯾﻪ ﮐﻤﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻪ آدﻣﯽ ﮐﻪ

روي ﺗﺨﺖ دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد و ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺑﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﻣﻮﻫﺎش ﺑﺎز ﺑﻮد و

ﯾﻪ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ زاﻧﻮ ﻫﻢ روش ﯾﻪ ﻣﻼﻓﻪ ﺑﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم

روي ﻣﺒﻞ ﻧﺸﺴﺘﻢ ﭼﺎدرﻣﻮ ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻨﺎرم ﺗﻮ ﺻﻮرﺗﺶ دﻗﯿﻖ ﺷﺪم

ﻣﯿﺨﻮرد ۰۵ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻗﯿﺎﻓﺶ ﺑﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﻮ ﻧﻤﯿﺰد و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﭘﺲ اون دوﺗﺎ

ﺑﻪ ﻣﺎدرﺷﻮن رﻓﺘﻪ ﺑﻮدن؟ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﺧﯿﻠﯽ رﯾﻠﮑﺲ ﺑﺎﺷﻢ آﺧﻪ ﯾﻪ ﺟﻮراﯾﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدم

ﻧﻪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ ﻣﯿﺨﻮاد ﻧﺸﻮن ﺑﺪه از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺎري ﮐﻨﻢ ﺗﺎ

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

  • 25 آوریل 2022
  • محسن
https://ainasulduz.ir/?p=60
لینک کوتاه مطلب:
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " آینا رمان " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.